Moritz Kremer                           

Mobil: 0 15 2-54 70 55 92

 

Büro: 0 94 62- 1 888 434

Fax:   0 94 62- 1 888 435

E-mail: landwirtschaft@knallerbsenhof.de